• RSS
  • Facebook
  • Twitter
20
Wrzesień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Ażeby pozostać lekarzem trzeba skończyć trudne studia lecznicze, odbyć staż w szpitalu bądź też przychodni oraz dopiero wtenczas można rozpocząć prowadzenie samoistnej praktyki medycznej. W Polsce tytuł medyka zdobywa się kończąc sześcioletnie, jednakowe studia na wydziale medycznym dowolnej uczelni leczniczej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z normalnym dyplomem magistra. Absolwent ma niemniej jednak tytuł doktora medycyny, a nie magistra. Prawo egzekwowania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie wielokrotnie przeprowadza się usg ortopedyczne warszawa. Tytuł lekarza specjalisty otrzymuje się po około 5 latach szczególnego szkolenia z wyłonionej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Wolno zrobić więcej niż jedną specjalność, np. neurologię oraz psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze zawodowcy muszą się ciągle kształcić, albowiem medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy. Ważne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek leczniczych oraz udział w konferencjach lub sympozjach lekarskich.
źródło: listmotywacyjny.biz.pl, korczakfestiwal.pl, http://www.meskakuchnia.pl.

Categories: Rozrywka

Comments are closed.